8 thoughts on “ Rhedaf I’r Mynydd - Meic Stevens - Disgwyl Rhywbeth Gwell I Ddod (CD) ”

  1. Meic Stevens: 'Mae bywyd yn bwysicach nawr' 14 Tachwedd Diweddarwyd GMT Mae Meic Stevens wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf am ei brofiad yn dygymod gyda chanser.
  2. Read this page in English Bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cynnwys Chwe Maes Dysgu a Phrofiad; dyma ddehongliad gweledol o'r dull dylunio. Lawrlwythwch y ddelwedd yma.
  3. Dathlu Dydd Miwsig Cymru gyda ni! Mae Dydd Miwsig Cymru, sy'n dathlu'r cerddoriaeth Gymraeg, yn cael ei gynnal ar 7 Chwefror Mae dysgwyr ar draws y wlad wedi recordio rhaglen radio ar gyfer gwefan Cymru FM a BBC Radio Cymru 2.
  4. Llwyfan y Mynydd, Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Llun: Wikipedia. Fydd Meic Stevens ddim yn perfformio yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd yn Nghrucywel eleni. Mae’n dilyn ffrae am sylwadau hiliol honedig a wnaeth ar lwyfan Gŵyl Arall yng Nghaernarfon, sydd hefyd wedi arwain at ansicrwydd ynghylch ei ymddangosiad yn Sesiwn Fawr Dolgellau.
  5. Disgwyl mawr at yr haf ar ôl Pasg Epig. Gyda’r tymor gwyliau wedi dechrau, bydd hwb ariannol i Croeso Cymru yn gobeithio cynnal ffigurau rhagorol y ddwy flynedd ddiwethaf. ymhell wedi i’r gemau ddod i ben. Mae Croeso Cymru wedi rhoi rhywbeth inni y gallwn i gyd ei gefnogi a mynd â diwydiant gwestai Cymru i’r byd. Mae ffigurau da.
  6. Mae dysgwyr o bob cwr o Gymru wedi cyfrannu at raglen radio arbennig sy’n dathlu Dydd Miwsig Cymru Mae’r rhaglen hanner awr o hyd yn cynnig blas ar gerddoriaeth Gymraeg boblogaidd dros y degawdau diwethaf, o Dafydd Iwan i Adwaith, Steffan Rhys Williams, Fflur Dafydd a’r Barf a Candelas.
  7. O glawr i glawr am £10 y flwyddyn yn unig. Cofrestrwch isod er mwyn tanysgrifio i ddarllen holl gynnwys O’r Pedwar primalumrabubbser.compwinsenspeapasebichisancatosment.infoinfod newydd bob nos Fercher a rhifynnau arbennig - mewn print ac ar lein - deirgwaith y flwyddyn.
  8. Mike Stevens A1: Mwg A2: Rhedaf I'r Mynydd B1: Myfi Yw'r Dechreuad B2: Tyrd I Lawr Trwy'r Ogof: Wren UK: WRE Nov EP: 4: Pat A Meirion A1: Mi Ganaf Gân A2: Y Milwr B1: Pacela B2: Y Ferch Fach Dlos: Wren UK: WRE EP: 0: Dafydd Edwards Emyn A Thant A1: Mor Fawr Yw'r Ior A2: Dyma Gariad Fel Y Moroedd B1: Bob Nos Olau Leuad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *